Apelidos de Galicia

Últimos apelidos engadidos ou modificados

 • O apelido Lamas, modificados Datos de Outros Arquivos.
 • O apelido Lama, modificados Datos Arquivos Españoles na Rede.
 • O apelido Lajos, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Lagos, modificados Datos de Outros Arquivos.
 • O apelido Lagoa, modificados Datos Arquivos Españoles na Rede.
 • O apelido Lago, modificados Datos de Outros Arquivos.
 • O apelido Laxe, modificados Datos de Orixe.
 • O apelido Laje, modificados Datos de Outros Arquivos.
 • O apelido Lage, modificados Datos de Outros Arquivos.
 • O apelido Ladra, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Labora, modificados Datos Arquivos Españoles na Rede.
 • O apelido Rozados, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Rozadas, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Rozado, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.
 • O apelido Rozada, modificados Datos Arquivo do Reino de Galicia.

Dispoñemos de información de 4.714 apelidos

Temos recolleitas informacións diversas sobre 1225 apelidos con posible orixe fóra de Galicia e 3489 apelidos con posible orixe galega, destes:

 • 1551 apelidos con posible orixe en A Coruña.
 • 586 apelidos con posible orixe en Lugo.
 • 441 apelidos con posible orixe en Ourense.
 • 911 apelidos con posible orixe en Pontevedra.

Aqui podes ver os apelidos galegos nunha nube.

Nube dos Apelidos Galegos


Faga Click na imaxe para ver os Apelidos Galegos nunha Nube.


Tódolos apelidos de Galicia

Queremos ter na nosa base de datos informacións de tódolos apelidos galegos.

Axúdanos a conseguir máis información sobre os apelidos galegos participando cos teus datos no Foro de Apelidos en Xenealoxia.org

¿Aínda non figura o teu apelido na base de datos? Envíanos a información de que dispoñas ao noso Foro de Apelidos en Xenealoxia.org


Apelido ao chou
  Pumarega

Separador lateral

Patrimonio cultural

Grupo familiar

Os apelidos nos foron transmitidos ó longo dos séculos como sinal identitario e forman parte do noso patrimonio familiar e cultural.


Banner de Xenealoxía.org - Genealogía de Galicia

© 2005,2015 ApelidosGalicia.org Todo o contido deste sitio baixo licenza de Creative Commons
Creative Commons License.

Validación Html