Abeixón

Está relaccionado cos apelidos Abeigón, Abeijón.

Orixe

Etimoloxía :
Da familia dos topónimos relacionados con *abella: insecto por todos coñecido, fabricante do mel.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Abeixón
- na parroquia de San Pedro de Tállara, no concello de Lousame (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - D. ANTONIO ABEIXON CONTRA EL JUEZ ECLESIASTICO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. SOBRE FUERZA ECLESIASTICA DE MERELEGO. 1721.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .