Agromaior

Está relaccionado cos apelidos Agra, Agrafojo, Agrafoxo, Agromartín, Agromayor.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Agromaior
- na parroquia de San Cristovo de Corneira, no concello de A Baña (A Coruña).
- na parroquia de Santalla de Ladrido, no concello de Ortigueira (A Coruña).
- na parroquia de Santo André de Lesta, no concello de Ordes (A Coruña).
- na parroquia de Santa María de Teo, no concello de Teo (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .