Aira

Está relaccionado cos apelidos Airabella, Airado, Airas, Airavella.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar na provincia de León, e (por mor da emigración) nas provincias de Biscaia, Barcelona, Madrid, Asturias, Guipúscoa, Cantabria, Valladolid, A Rioxa, Valencia, Xirona e Zamora.

Ceuta Melilla