Ameija

Está relaccionado cos apelidos Ameigeiras, Ameijeiras, Ameijenda, Ameijide, Ameixa, Ameixeiras, Ameixenda, Ameixide.

Orixe

Apelido, presumibelmente, cunha orixe galega e do que non se atopa actualmente na Galiza. Está documentado nas parroquias de Souto e Arca, no concello da Estrada (Pontevedra), arredor da metade do século XVIII, e aparece grafiado como AMEIJA ou AMEYJA.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .