Ameixa

Está relaccionado cos apelidos Ameigeiras, Ameija, Ameijeira, Ameijeiras, Ameijenda, Ameijide, Ameixeiras, Ameixenda, Ameixide, Ameixido.

Orixe

Etimoloxía :
1. Do latín myscea. Molusco lamalibránquio comestíbel.
2. Do latín Damascena [pruna] = ameixa de Damasco. Froito da ameixeira; froita de drupa con moito zume, doce, de forma e cores variadas. FAM. AMEIXEIRA.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - Pedro Leiteiro, cambiador e veciño de Santiago, e a súa muller Constanza Ares aforan a Alfonso Paris e á súa muller María Oanes o casal de Ameixa, en San Mamede de Ribadulla, o muíño do río de Corveixa e a herdade de Feal, por un oitavo detrigo, outro de ceveira e dous capóns 1449.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .