Ameixide

Está relaccionado cos apelidos Ameigeiras, Ameija, Ameijeiras, Ameijenda, Ameijide, Ameixa, Ameixeiras, Ameixenda.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Ameixide
- na parroquia de San Martiño de Goberno, no concello de Castro De Rei (Lugo).
- na parroquia de San Cosme de Piñeiro, no concello de A Pastoriza (Lugo).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .