Aneiro

Está relaccionado cos apelidos Aneiros, Beceiro, Veceiro.

Orixe

Etimoloxía :
Veceiro.
1. Árbore que dá froita un ano e pouca ou ningunha o seguinte.

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía O Aneiro
- na parroquia de San Paio de Buscás, no concello de Ordes (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - ELVIRA DE BALAY, VIUDA DE RODRIGO VIÉITEZ, CON RODRIGO ANEIRO VECINO DE SAN ESTEBAN DE LOUREDA, Y OTROS. SOBRE BIENES DOTALES EN SAN MIGUEL DE FILGUEIRA. 1603.
2 - DOMINGO DIAZ Y MARIA ANTONIA LOPEZ TEIJEIRO (SU MUJER) CON FRANCISCO ANEIRO Y OTROS: AUTO ORDINARIO SOBRE LA MITAD DEL LUGAR DO RIQUEIRO Y MONTE DAS COSTEIR AS EN SAN MARTIN DE CERDIDO. 1721.
3 - ÁNGELA Y MARÍA JUANA DE ANEIRO Y SU HERMANO CON LA JUSTICIA DE LA VILLA Y CONDADO DE SANTA MARTA, SOBRE INCONTINENCIA 1740.
4 - RAMÓN ANEIRO CON JUAN MARTÍNEZ. AUTO ORDINARIO SOBRE BIENES SITOS EN CÉLTIGOS 1763.
5 - CIPRIANO DE ANEIRO CURA DE LA VILLA DE EL FERROL CONTRA JOSE MATEO MORENOY TENIENTE VICARIO GENERAL DE LOS EJERCITOS DE MAR Y TIERRA. SOBRE FUERZA ECLESIASTICA CASTRENSE. 1768.

Mostramos os 5 documentos maís antigos atopados no ARG.

P.AR.ES

1.- Información genealógica de Antonia Aneiro y Civil, natural de Santiago (A Coruña), con motivo de su matrimonio con un oficial del Santo Oficio. 1639.
Cód. Ref: ES.28079.AHN/1.1.11.6.4//INQUISICIÓN,1373,Exp.16

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .