Ansereo

Está relaccionado cos apelidos Ansaras, Ansareo, Ansareu, Anseras, Ansereu.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .