Buxeiro

Está relaccionado cos apelidos Bugeiro, Bugueiro, Bujeiro.

Orixe

Etimoloxía:
1. Peza cilíndrica e oca, de madeira ou doutro material, polo interior da cal pasa un eixe.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Buxeiros de Abaixo
- na parroquia de San Pedro de Sarandón, no concello de Vedra (A Coruña).
coa grafía Buxeiros de Arriba
- na parroquia de San Pedro de Sarandón, no concello de Vedra (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Foros

Opinión persoal de Milleiro:
Tratase dun apelido galego, que non existe en Portugal, máis descoñezo a sua natureza, que poderia ser tanto toponímica como de alcume. En Redondela teño datado a Pedro Buxeiro en 1494.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .