Cal

Está relaccionado cos apelidos Dacal, Docal.

Orixe

Etimoloxía :
1.- Óxido de calcio de fórmula CaO, de cor branca, cáustico e alcalino, que se obtén por calcinación de rochas calcarias e que en contacto coa auga reacciona desprendendo calor.
2.- Hidróxido de calcio de fórmula Ca (OH)2 que se obtén engadíndolle auga ao óxido de calcio, po branco soluble na auga.
3.- Leito artificial que se fai para que corra a auga por el.
4.- Parte baixa do suco que fai o arado na terra.

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Cal
- na parroquia de San Paio de Bexán ou Rubiños, no concello de Cospeito (Lugo). 

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Madrid, Valladolid, Valencia, Biscaia, Barcelona, Murcia, Tenerife, As Palmas, Asturias, Burgos e Zamora.

Ceuta Melilla