Daval

Está relaccionado cos apelidos Abal, Aballe, Aval, Avalle, Bal, Daval, Dobal, Doval, Dovale, Ovalle, Val, Vale, Vales,  Valle.

Orixe

Toponímico. Do latín Valle, depresión xeográfica entre montañas.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar soamente na provincia de Castelló.

Ceuta Melilla