Erbella

Está relaccionado cos apelidos Erbello, Ervella, Ervello, Herbella, Herbello, Hervella, Hervello.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Erbellás
- na parroquia de San Pedro de Miñotos, no concello de Ourol (Lugo).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - MANUEL ÁLVAREZ LOSADA CON JUAN ERBELLA Y OTROS, SOBRE ELECCIÓN DE OFICIOS PÚBLICOS EN EL BOLLO. 1760.
2 - FRANCISCO PÉREZ RAMOS, ESCRIBANO, Y DOMINGO DOMINGUEZ CON JUAN ERBELLA Y CAAMAÑO, ESCRIBANO, SOBRE USAR EL OFICIO DE TAL Y NO TENER TITULO CON LA APROBACION CORRESPONDIENTE PARA ELLO. 1788.
3 - Carta de José Bernardo Erbella á Deputación Única de Galicia na que ofrece donar 400 libros para cartuchos. 1812.

Mostramos os 3 documentos maís antigos atopados no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .