Ervello

Está relaccionado cos apelidos Erbella, Erbello, Ervella, Herbella, Herbello, Hervella, Hervello.

Orixe

Etimoloxía :
Ervella.
1.- Planta (Pisum sativum) herbácea rubideira da familia das leguminosas, de follas paripinnadas, flores brancas en acios e froito en casula, que contén sementes comestibles, arredondadas e de cor verde.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .