Ovalle

Está relaccionado cos apelidos Abal, Aballe, Aval, Avalle, Bal, Daval, Dobal, Doval, Dovale, Ovalle, Val, Vale, Vales,  Valle.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar nas provincias de León, Madrid, Asturias, Granada, Barcelona, Sevilla, Cordoba, Málaga, Valencia, Cádiz, Álava e Illas Baleares.

Ceuta Melilla