A informacion que temos deste apelido pode consultala no apelido:

Santórum

 

 

Está relaccionado cos apelidos

Santorio, Santoro, Santorun.