Xegunde

Está relaccionado cos apelidos Gegunde, Gegúndez, Xegúndez.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Xegunde
- na parroquia de Santa María de Vilabol de Suarna, no concello de A Fonsagrada (Lugo).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - SALVADOR BECERRA CON JOSÉ XEGUNDE. MISIÓN EN POSESIÓN DEL VÍNCULO QUE FUNDÓ GONZÁLO BECERRA DE LAMAS, CLÉRIGO. 1742.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .