Portadego

Está relaccionado co apelido Portageiro.

Orixe

Etimoloxía :
Portádego.
1.- Cantidade que se paga para poder pasar por un lugar determinado dunha vía de comunicación, ou por acceder a determinados lugares.
2.- Edificio onde se cobra esta cantidade.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Outros Arquivos

en documento do ano 1433, "Juan Maceyno et Pero de Portadego et Estevo alfayate, criado de Juan Esteves, alfayate et outros."

Persoeiros

Pero de Portadego, como testemuña, nun documento de Pontevedra de 1433.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .