Morgadáns

Está relaccionado cos apelidos Morgada, Morgadanes, Morgade, Morgadás.

Orixe

Toponimia

Posible orixe toponímica.

en Galicia atopamos as seguintes parroquias
coa grafía Morgadáns
- parroquia de Santiago de Morgadáns, no concello de Gondomar (Pontevedra).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .