Froitoso

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

Armas:
1.- De ouro, unha mapoula de goles, follada e tallada de sinople, acompañada de tres estrelas de azur, dúas nos cantónes do xefe e a terceira na punta.

Persoeiros

1.- FERNÁN FROITOSO, mercader, presumibelmente, de Pontevedra en 1429.
2.- PERO FROITOSO, escribán de Pontevedra en 1523.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .