Laxos

Está relaccionado cos apelidos Lajos, Laxe.

Orixe

En Cuntis hai o topónimo Laxos, cunha insólita variante masculina de Laxa ou Laxe, do que vén sen dúbida o apelido.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía Laxos
- na parroquia de Santa María de Cuntis, no concello de Cuntis (Pontevedra).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .