Bocixa

Está relaccionado co apelido Bocija.

Orixe

Bocixa ten orixe no concello da Laracha, onde existe o topónimo Bocixa, ademais de Loureiro de Bocixa e Abeleira de Bocixa, todos tres na parroquia de Soandres. Deses lugares procede este apelido.

Toponimia

Posible orixe toponímica. en Galicia atopamos os seguintes lugares
coa grafía A Abeleira de Bocixa
- na parroquia de San Pedro de Soandres, no concello de A Laracha (A Coruña).
coa grafía Bocixa
- na parroquia de San Pedro de Soandres, no concello de A Laracha (A Coruña).
coa grafía O Loureiro de Bocixa
- na parroquia de San Pedro de Soandres, no concello de A Laracha (A Coruña).

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .