Bieitez

Está relaccionado cos apelidos Bieites, Bieito, Vieites, Vieito, Viéitez.

Orixe

Etimoloxía :
Apelido Patronímico derivado do nome próprio galego Bieito.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Arq. Reino Galicia

1 - Elvira de Outeiro, con autorización do seu fillo Juan Abelleiro, vende a Pedro [Bieitez] varias propiedades en San Cristovo de Mesía e San Salvador de Xanceda por douscentos vinte marabedís 1484.

Só mostramos o documento maís antigo atopado no ARG.

P.AR.ES

1.- El monasterio de Santa María de Oia afora a Gonzalo Domínguez, marinero, y a su mujer María Bieitez, vecinos de la villa de Baiona, una casa en la rúa da Faixa. 1490.
Cód. Ref: ES.28079.AHN/3.1.2.11.43//CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.1849,N.9

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .